hur man kan stoppa upprepade bv infektioner hos kvinnor

Om du är en av de många kvinnor som lider av återkommande bakteriell vaginos, kommer du utan tvekan undrar bara vad du kan göra åt det. Typiskt kvinnor ta många kurser av antibiotika, bara för att upptäcka att det är inte en långsiktig lösning. Om du undrar hur man kan stoppa upprepade BV infektioner hos kvinnor, finns det några åtgärder du kan vidta som kan hjälpa till.

Några av de vanligaste orsakerna till bakteriell vaginos inkluderar: –

* Att ha ett sänkt immunförsvar
* Att äta en ohälsosam kost
* Bära restriktiva trosor, tillverkade av syntetmaterial
* En förändring av sexpartner
* Rökning
* Använda en spiral
* Använda parfymerade produkter i eller på slidan
* Douching

Titta på dessa gemensamma orsaker, är det lättare att förstå precis varför antibiotika inte riktigt kan stoppa den repeterade BV infektioner hos kvinnor. Det råder ingen tvekan om att de kan döda de bakterier som växer som en följd av ovanstående faktorer, men vad antibiotika inte kan göra är att undanröja dessa orsaker. Vad detta betyder är att även om symptomen lugnar ner sig efter antibiotika, kan de snabbt komma tillbaka som de bakomliggande orsakerna är fortfarande sannolikt att existera.

Det sättet att lära sig att stoppa fortsatta BV infektioner hos kvinnor är att undanröja de bakomliggande orsakerna. Om du kan vidta åtgärder för att ta itu med något av ovanstående faktorer som kan gälla för dig, kan det verkligen hjälpa. I många kvinnor är det dock ofta en subtil kombination av ett antal faktorer som orsakar problemet och i detta fall är det bäst att följa en robust, beprövat system som garanterar framgång.

Även om det inte skadligt i ett tidigt skede, om bakteriell vaginos lämnas obehandlad kan den leda till äggledarinflammation och kan även göra vissa kvinnor infertila. Därför är det alltid en bra idé att behandla sjukdomen omgående. Du är särskilt utsatta om du får upprepade attacker.